Sunday, May 15, 2016

[Instiz] Các cậu thích visual line nào của Seventeen hơn?1. VerMinWon (Vernon, Mingyu, Wonwoo)


2. JungJoJun (Junghan, Joshua, Jun)

Phản hồi bài viết: +38

- Wonwoo, Mingyu, Scoups

- Wonwoo, Vernon và Seungcheol-ie

- Visual của Seventeen là Kwon Soonyoung hehe

- Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, Lee Joong Chan, mấy cậu mắt một mí là đẹp trai nhất luôn...

- Joshua, Mingyu, Scoups!

- Wonwoo, Mingyu, Seokim! bb

- #1

- Vernon, Jun, Mingyu

- Scoups, Seokmin, Vernon

- 111

- Nói thật thì nhóm này ai cũng đẹp trai hết đó

- Em chọn Vernon và Junghan...
-----
Credit: http://goo.gl/Qi5pLj

No comments:

Post a Comment