Saturday, May 7, 2016

[Instiz] BAEKHYUN, V và BOBBY, cùng kiểu quần áo nhưng cảm giác khác nhau


EXO Baekhyun
BTS ViKON BobbyPrada 16SS


Phản hồi bài viết: +16

1. Aigoo Baekhyun nhà em xinh giai quá ㅠㅠ

2. Bobby xuất hiện phát là bộ quần áo trông ngầu hơn hẳn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. Oimeoi vẻ đẹp hư hỏng của Bobby ㅠㅠㅠㅠ Anh ấy đang giết tui nèㅠㅠㅠ

4. Kyah Taehyung ơiㅠㅠㅠ Ngầu quá xá

5. Bobby đẹp tắt thở... Đẹp quá đi mất thôi

6. Hợp với Kim Taehyung thật ấy

7. Taehyung của chúng em ㅠㅠㅠ Sao mà ciu thế hả giời ㅠㅠㅠㅠ Taehyung là số 1

8. Uầy nhìn hình dạng khuôn mặt Baekhyun kìa ㄷㄷ

9. Ai mặc cũng hợp hết á
-----
Credit: http://goo.gl/zV7ngf

No comments:

Post a Comment