Tuesday, May 31, 2016

[Instiz] Ảnh trước và sau khi trang điểm của ulzzang trên mạng

-----
- Uầy thật là vi diệu

- Em nghẹn cmn lời. Đúng như mong đợi, trang điểm đúng thật là một phát minh vĩ đại

- ??????? Đây mà là cùng một người á?

- Mị cũng muốn tự trang điểm được như cổ ... Tại vì dù có trang điểm hay không thì mặt mị trông cũng chả mấy ... ★☆

- Quào tui muốn bái sư học nghệ cô này quá đê...

- Uầy em cứ tưởng cô ấy để mặt mộc trong cái ảnh đầu tiên chứ... Vãiiii

- Trang điểm có thể thu nhỏ kích thước vòng đầu...

- Cằm cổ nhọn ghê ㅠㅠㅠㅠ
-----
Credit: http://goo.gl/2HAlKS

No comments:

Post a Comment