Tuesday, May 24, 2016

Instiz: Đẳng cấp của Jun Hyosung: biến Pick Me thành bài hát sexy
Clip: Phản hồi bài viết: +3


====

- Vì Jun Hyosung mà Pick Me trở thành nhạc sàn rồi ㅋㅋㅋjjang

- Uầy ㅋㅋㅋ  tự nhiên thành bài hát khác hẳn luôn. Hyosung đẹp jjang 

- Quào nhảy gì mà sexy thế không biết

- Oimeoi thích vồn... Thích thánh Hyosung lắm..

- Đúng là người khác nhảy thì có cảm giác khác hẳn nhỉ, wow..

-  Hyosung nhảy theo cách khác 180 độ... Hay thật!  


Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment