Tuesday, May 17, 2016

Herald Pop - Nate: SHINee 'ôi không, động đất'... trải nghiệm động đất khi đang trên sóng truyền hình trực tiếp?


1. [+385, -8] Bộ đồ của mấy cô diễn viên hài bên cạnh còn buồn cười hơn cơ ㅋㅋㅋㅋㅋ2. [+332, -6] Chẳng hiểu show gì mà mấy ajumma đó phải mặc đồ cao su nhỉ?

3. [+272, -37] Nếu được thì đừng đi Nhật

4. [+22, -3] Jonghyun có vẻ ngạc nhiên lắm ㅠㅠ

5. [+17, 0] Sợ quá mắt trợn tròn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+17, 0] Hài nhất là Onew vẫn rất bình tĩnh ㅋㅋㅋ

7. [+11, -2] Onew sẽ phụ trách hô hấp nhân tạo

8. [+10, -2] Cùng lúc đó, Onew vẫn rất thong thả vừa cười vừa nói khán giả hãy chờ đợi~ Các anh mau về Hàn đi, em lo lắm ㅠㅠ-
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment