Monday, May 9, 2016

Daum Cafe: So sánh người nổi tiếng với cutout kích cỡ người thật
- Park Bogum lại còn đẹp giai hơn cả biển quảng cáo..

- Ai trông cũng đẹp hơn hình

- Khác mỗi màu da thôi

- Nhẽ phải lấy ảnh Seolhyun tạo dáng giống bảng hiệu luôn chứ lị

- Suzy ciu ghê ㅋㅋㅋㅋㅋ sao hình Yoo Ah In trông cứ cau có ㅋㅋㅋㅋ

- Kang Sora là chuẩn nhất

- Ôi ôi Kang Sora Seolhyun Suzy

No comments:

Post a Comment