Saturday, May 28, 2016

Daum Cafe: Những kiểu tóc chỉ khả thi nếu bạn là người nổi tiếng


- Cây cọ, kimbap, trứng cuộn...

- Nói đến tóc thì YG là tường thành..

- Quả tóc Chuột Mickey của Taeyang ㅋㅋㅋㅋ

- Trông ông Taeyang như kiểu đội hai cuộn kimbap lên đầu. Hài vãi ㅋㅋㅋㅋ

- Ei nói thật là YG quá trớn rồi nha ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mấy ông bà sau Sana là em quỳ không đỡ được nữa rồi. Mỗi Sana là không quá mức ㅋㅋㅋㅋ Để tóc đấy xinh quá

- Trước đây em có thói quen nơm nớp lo sợ đầu tóc của Sandara mỗi lần các mợ comeback

- H.O.T với TVXQ nữa

- Lần đầu tiên nào thấy YG quất mấy kiểu quái thai này đều bàng hết cả hoàng nhưng xong cũng dần dần quen, đến mình cũng phục mình
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment