Tuesday, May 31, 2016

Daum Cafe: Mặt mộc trên 'Law of the Jungle'


Hani


Lee Tae Im


AOA Seolhyun


Park Han Byul


Rainbow Jaekyung


Secret Hyosung


Uee


Park Bo Young

Girl's Day Minah

-

- Uee hảo

- Park Han Byul với Uee daebak

- Toàn mấy quả chụp màn hình tởm

- Đó là mặt mộc của Uee thật sao???

- Đống ảnh chụp chán thế? ㅋㅋㅋㅋ Cơ mà mấy chị ấy vẫn đều xinh

- Tong một giây mình đã không nhận ra Jaekyung

- Minah dễ thương ghê

- Nếu không trang điểm mà đã đẹp thế này..

- Uee dù trang điểm hay không vẫn xinh hết
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment