Daum Cafe: Mặc đồ giả gái mới là MC đích thực
-

- Cái mặt bàng hoàng thật vãi ㅋㅋㅋㅋㅋ

- MC Minji dễ thương đấy

- Mino không có mặc đồ giả gái nha, đấy là concept album thôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Gaeko kể cũng xinh

- Jiwon ạ

- Ngó tới Gaeko là quên cả thế giới

- Sao Mino lại vào đây thế này?? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Chàng không có giả gái

- Zico ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Mong manh dễ vỡ quá
_

Credit: kkuljaem

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.