Monday, May 2, 2016

Bài báo:Chen Bolin ghen tuông hỏi Song Ji Hyo, "Em với Gary là quan hệ gì vậy?"Nguồn: Star News - Nate

1. [+225, -7] Giống với quan hệ của anh với cô ấy thôi

2. [+147, -6] Khỏi lo, Gary cũng kiếm tiền ở Hàn bằng cách anh kiếm tiền ở Trung thôi

3. [+107, -7] Không phải xoắn, quan hệ công việc cả

4. [+11, -2] Bạn trai làm ăn ở Hàn Quốc Gary, bạn trai làm ăn ở Trung, chính cậu đó

5. [+6, -1] Em cá là máy quay vừa tắt là hai người hai lối!

-

Nguồn: Naver

1. [+4,488, -31] Đương nhiên cũng là quan hệ công việc như anh thôi    ㅋ

2. [+2,845, -32] Giống cậu đó... nhưng mối quan hệ của họ lâu năm hơn ^^

3. [+1,037, -28] Ji Hyo unni  làm việc chăm chỉ trên tất cả các show!!!

4. [+175, -5] Song Ji Hyo: Giống tôi với anh

5. [+107, -3] Kịch bản từ đầu chí cuối


Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment