Monday, May 30, 2016

Bài báo: Yoona tìm thấy nửa kia hoàn hảo#HappyYoonaDay #HappyBdaywithNBV

1. [+ 6082, – 228] Phải có lí do cả chứ thì Innisfree mới để nàng ấy làm người mẫu cho hãng tận 7 năm ròng... Đẹp lắm luôn, nhìn trong sáng thuần khiết lắm ấy

2. [+ 4183, – 186] Yoona và Innisfree đúng kiểu cặp đôi hoàn hảo... Thật tình luôn

3. [+ 4239, – 410] Innisfree cũng biết cách sử dụng nàng mẫu Yoona này quá, Yoona cũng giúp Innisfree có thanh thế bao nhiêu so với hồi đầu.

-

Credit: koreaboo

No comments:

Post a Comment