Tuesday, May 10, 2016

Bài báo: Yoona gây bất ngờ cho Trung Quốc bằng khả năng tiếng Trung của mình... 'nữ thần Hallyu đã chuẩn bị trước khi đến'


Nguồn: TV Report - Naver

1. [+5,347, -285] Yoona kiếm đâu ra thời gian mà học tiếng Trung tài vậy... sở hữu khuôn mặt như thế mà nói tiếng Trung thì không hiểu đã đánh cắp bao nhiêu trái tim đại lục rồi

2. [+3,409, -209] Đẹp ghê ㅎㅎ Yoona cũng giỏi tiếng Trung quá ha

3. [+3,213, -227] Nhìn quyển sổ chi chít chữ của Tiffany thì tôi đã hiểu SNSD chăm chỉ như thế nào ㅋㅋㅋ

4. [+2,407, -209] Nàng còn thiếu cái gì không hả trời

5. [+467, -39] Yoona là để yêu thương ㅠㅠ Suốt 9 năm rồi Yoona làm việc không ngừng nghỉ vậy mà vẫn cố học tiếng Trung!!! Một cô gái hoàn hảo

6. [+456, -38] Cô ấy luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, người như vậy sẽ luôn gặt hái thành công

7. [+416, -33] Nghệ sĩ ngày nay đa tài thật đó... Yoona có thể nhờ người phiên dịch nhưng không, cô ấy đã học tiếng Trung để có thể đi show...

8. [+427, -38] Không biết bạn ấy đã nỗ lực biết bao nhiêu..

-
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment