Saturday, May 21, 2016

Bài báo: YG, những ca sĩ và diễn viên đang kỷ niệm 20 năm làm nghề là những ai?

Nguồn: OSEN - Naver
1. [+3,222, -67]  Nhưng không có Big Bang thì còn lâu YG mới được như ngày hôm nay...

2. [+2,790, -52] Big Bang chính là người đưa cái công ty cỡ vừa này trở thành công ty thuộc top

3. [+1,414, -32] Hóng concert guerilla của Big Bang tuần sau quá~~  ㅠㅠㅠ

4. [+1,297, -60] Yang CEO... làm việc đi...

5. [+212, -14] Thật tình... phải thừa nhận chính Big Bang đã giữ cho công ty vận hành tốt... nhất là GD và Taeyang. Doanh thu của mỗi người đều phải ngang bằng doanh thu của cả một công ty cỡ trung.

6. [+183, -9] Big Bang là lí do YG tồn tại  ㅋㅋ

7. [+169, -6] Đối xử tốt với Big Bang vào..

8. [+167, -8] YG đạt lợi nhuận cao nhất vào năm 2015 nhờ kế hoạch album MADE Của Big Bang thành công daebak. Big Bang chính là nguồn thu chính của YG.   

-
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment