Monday, May 30, 2016

Bài báo: '#WYD' iKON, những cậu bạn trai thực thụ đã vào cuộc


Nguồn: OSEN - Naver


1. [+903, -55] Nhạc iKON hay ghê luôn

2. [+715, -48] Sao lại ngọt ngào thế này ㅠㅠ yêu các cậu, cứ tiếp tục tiến chậm mà chắc nhé

3. [+664, -45] Em yêu các anh ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

4. [+630, -42] Ahh ㅠㅠㅠㅠ bài này tình quá đi ㅠㅠㅠ mê dã man!Yêu lắm, iKON ❤❤❤❤

5. [+488, -30] ㅠㅠㅠㅠ Câu 'Chúc ngủ ngon' của Junhoe ở đoạn cuối xứng được đặt làm nhạc chuông điện thoại, yêu

6. [+230, -11] Bài này tuyệt ㅠㅠㅠ hôm nay em làm gì thế...♡ ngày mai em định làm gì...♡

7. [+217, -10] Đỉnh quá ㅠㅠㅠㅠㅠ vừa mở lên đã nổi hết cả da gà ㅠㅠㅠㅠ iKON, đi chậm mà chắc nào! Lần này các cậu đã làm rất tốt!

8. [+198, -9] Wow, hay dã man... chết đứ đừ đư đoạn 'Chúc ngủ ngon' ạ
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment