Monday, May 30, 2016

Bài báo: Victoria trên bìa tạp chí thời trang của Trung Quốc
Nguồn: TV Report - Naver


1. [+1,518, -63]  Bìa tạp chí Tàu bao giờ cũng quê quê ấy nhỉ

2. [+1,095, -50] Cái hình đầu chắc đùa..?

3. [+1,009, -63] Con gái nhà người ta xinh như hoa thế mà biến một phát thành bà thím

4. [+618, -58] Có khi mấy ông biên tập viên với nhiếp ảnh gia của tạp chí Trung nên qua Hàn và học hỏi thêm đi...

5. [+87, -1] Nhìn như tạp chí Nhật mấy năm đầu 2000...

6. [+64, -2] Không đọc tên thì chắc chẳng nhận ra đây là Victoria đâu  

7. [+43, -2] Make up cái gì, biến thân luôn đấy. Không ghi tên ra thì ai biết được đấy là Victoria.

8. [+45, -4]  Đặc sệt Tung Của rồi ㅋㅋ May mà có khuôn mặt của Victoria cứu vãn... chụp góc dìm hàng thế mà vẫn đẹp.

9. [+38, -2] Sao có thể làm cho cô ấy quê mùa tới vậy??

10. [+25, -3] Victoria xinh thật, nhưng quả bìa không thể mê nổi


Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment