Thursday, May 19, 2016

Bài báo: Sulli đóng SNS gây tranh cãi của mình... bài đăng cuối cùng "Một ngôn ngữ của riêng mình bạn"Nguồn: Herald Econ - Nate

1. [+289, -16]  Chẳng mấy lại thò mặt lên tung một lố hình kiểu spam "Có nhớ tui không nèeee?" Thôi khỏi cần lo cho nó. Và cũng đừng tự kết luận là nó đã chia tay với Choiza rồi đi...

2. [+166, -29] May quá ngán cái con của nợ này lắm rồi. Mong bỏ hẳn SNS đi nhé.  

3. [+164, -8] Ôi giờ các anh nhà báo hết nguồn để viết bài mất rồi  ㅋ

4. [+23, -4] Không phải đóng tài khoản đâu, đặt chế độ riêng tư thôi. Đến khi nào thèm khát sự chú ý thì sẽ lại mở ra ngay ấy mà, lũ màu mè toàn thế ㅋㅋㅋ Em có đứa làm cùng toàn đóng-mở đóng-mở Kakao Talk liên tục  ㅋㅋㅋ

5. [+16, -1] Sẽ sớm quay lại thôi ㅋㅋㅋ

6. [+13, -3] Không mở lại không lấy tiền

7. [+11, -0] Chẳng được mấy hồi. Vài ba hôm lại thấy hình với kem tươi đầy Instagram cho xem.   

8. [+9, -3] Tinh hoa của giống loài thích gây sự chu ý và cuồng bố trẻ   

-
Credit: netizenbuzz
Share: