Sunday, May 1, 2016

Bài báo: "Trang phục phân biệt" của AOA Choa, khác hẳn với khi ở Hàn

Nguồn: Sports Seoul via Nate

1. [+194, -26] Sao mấy ảnh này...

2. [+146, -25] Hul, trở thành thần tượng AV luôn... Lòng tự trọng đâu mất rồi?

3. [+131, -17] Thế này thì quá lố rồi ㅠㅠ

4. [+23, -8] Cô nàng không thể ăn mặc như thế ở Hàn vì quy định của nhà đài không cho phép như vậy

5. [+20, -4] Nhìn Seolhyun quen xong giờ nhìn sang ChoA như các mợ tập aerobics ấy ㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+20, -11] ㅠㅠ Trông rẻ tiền kinh

7. [+16, -6] Bộ anh nhà báo tức vì cổ không mặc như vậy ở Hàn hử ㅋㅋㅋㅋㅋ

8. [+15, -5] Đồ diễn ở Nhật hở ngực nhiều hơn hẳn với đồ mặc ở Hàn

9. [+12, -7] Về Hàn cũng vẫn mặc như thế này nhé!!!

10. [+11, -7] Phân biệt đối xử thế ㅋㅋㅋㅋㅋ Rõ là bất công với fan Hàn ♥

--
Nguồn: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment