Sunday, May 29, 2016

Bài báo: Nhân chứng trong vụ Kangin lái xe khi say rượu gây tai nạn cho biết "Kangin đâm vào cột đèn đường rồi chạy đi"


Nguồn: Newsen – Nate

1. [+314, -7] Hình như rượu vào một phát là không còn biết trời đất gì luôn tsk tsk. Đợt trước bị lên án thế rồi cứ nghĩ sẽ rút kinh nghiệm mà không tái phạm chứ nhỉ... đây là kiểu uống vào xong mất khả năng cư xử như người bình thường hay là sao?

2. [+289, -3] Tống nó vào tù đi chứ

3. [+204, -7] Bọn tội phạm thì cứ phải bị đá khỏi sóng truyền hình

4. [+17, -1] Thằng này hết thuốc chữa rồi

5. [+15, -1] Bắt nó dựng cái cột đèn ấy lên xong tống vào tù là vừa

6. [+14, -0] Lái xe khi say là thói quen đấy. Chứ người bình thường uống rượu xong chả ai động vào vô lăng đâu.

7. [+11, -2] Bỏ rượu đi đồ đần

8. [+11, -1] Dưng nghĩ không biết trước vụ này còn có bao nhiêu lần anh lái xe khi say... kiểu này chắc thói quen luôn rồi ấy, chẳng qua trước chưa bị bắt thôi. Mà anh ta cũng dư tiền gọi người khác lái xe cơ mà, sao không làm thế?

9. [+10, -1] Bị tóm hai lần nhưng ai biết được còn say xỉn lái xe bao nhiêu lần trước nữa. Loại này là loại tội phạm phạm pháp thành quen rồi.

10. [+10, -1] Ugh, nhìn là thấy ghê tởm

-
Credit: Netizenbuzz

No comments:

Post a Comment