Sunday, May 1, 2016

Bài báo: Liệu màn solo của Jessica có thể thành công như Taeyeon?
Nguồn: Nate

1. [+121, -8] Chắc sẽ flop thôi

2. [+100, -7] Không thể nhé

3. [+97, -11] Chết cười khi đặt cô nàng lên bàn cân với Taeyeon. Mọi mặt của Taeyeon đều hơn, từ âm sắc cho đến cách truyền tải giọng hát

4. [+17, -6] Sao bác dám so sánh cổ với Taeyeon hả?

5. [+15, -3] Trong khi Jessica mải đóng vai nhà thiết kế thì Taeyeon đã trở thành tường thành rồi

6. [+14, -4] Đúng là trò đùa khi mang hai người ra so sánh với nhau ㅋㅋ

7. [+11, -3] Bản thân tôi rất thích màu giọng của Jessica nhưng so sánh như này thì bậy quá. Taeyeon giỏi khoản truyền tải cảm xúc vào bài hát hơn Jessica nhiều

--
Nguồn: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment