Monday, May 16, 2016

Bài báo: Lịch sử thì không biết chứ tiền thì rất rành? MV Good Luck của AOA dính tranh cãi "Đây là CF hay MV vậy?"
Nguồn: Herald Econ - Nate  

1. [+40, -4] Ai mà thèm xem cái MV toàn quảng cáo là quảng cáo chứ...  

2. [+36, -4] Ôi quảng cáo ô tô Toyota luôn~    ㅋㅋ  Sau khi gọi Ahn Jung Geun là Kin Dokk Kang thì lại chạy cái xe của bọn tội phạm chiến tranh~~~

3. [+31, -4] CF

4. [+12, -2] MV nào, CF của người ta đấy, hám tiền vcc

5. [+6, -0] Phong cách của FNC là vắt kiệt tới giọt cuối cùng rồi vứt đi khi không còn giá trị lợi dụng nữa. Nhìn FT với CNBLUE mà xem.. Tôi chả hiểu sao Yoo Jae Suk lại ký hợp đồng với FNC.  -Bài báo: MV Good Luck của AOA xóa cảnh xe hơi Nhật... vì tranh cãi lịch sử liên quan tới 'Kin Dokk Kang'? 

Nguồn: News Fim - Nate

1. [+133, -11]  Ai đứng giữa hình hai thế?   Park Narae????

2. [+102, -11] Bakayaro!! (Tiếng Nhật: Đồ ngu)

3. [+87, -0] Đổi tên nhóm thành Bakayaro đi? Có vẻ thích mấy từ Nhật Bổn lắm mà, chọn cái tên đấy hợp lắm?   Bakayaro Jimin, Bakayaro Seolhyun

4. [+15, -2] Trừ khi họ tìm được cách dập scandal này chứ không AOA sẽ trở thành nhóm K-Pop chỉ có thể quảng bá ở Nhật  

5. [+6, -2] Hoãn comeback và kiểm điểm bản thân đi.   


-
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment