Monday, May 23, 2016

Bài báo: Kang Jiyoung phát hành sách ảnh thứ hai 'Gently' vào tháng Sáu... vẻ ngoài trưởng thành mới lạ

Nguồn: Herald Pop - Nate

1. [+560, -40] Đứa trẻ khóc trên Radio Star vì không làm được aegyo ㅋㅋㅋ bây giờ đang dạng háng ㅋㅋㅋ2. [+489, -33] Rời KARA xong trở thành ajumma luôn;;;

3. [+372, -24] Nhỏ này bị sao vậy

4. [+26, -6] Aegyo thì không chịu làm nhưng dạng háng thì ok hả~

5. [+23, -5] Trông như mấy bộ ảnh những năm tám mấy......

6. [+20, -4] Trông rẻ tiền thật nhỉ

7. [+17, -6] Rẻ tiền quá em ơi...

8. [+15, -5] Sao người đã từng là thành viên nhóm nữ giờ đi solo lại phải khoe thân thế này? Hay sợ chỉ có một mình nên không thể thử sức với concept khác?

9. [+10, -3] Từ quần áo cho tới cách tạo dáng đều quê mùa~~~

10. [+8, -3] Bỏ KARA rồi là trông như bà thím ấy~~~


-
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment