Saturday, May 7, 2016

Bài báo: IOI, đẳng cấp làm mặt xấu để làm nền cho Chaeyeon 'những cô gái tinh nghịch'


Nguồn: Newsen - Nate

1. [+276, -24] Kyulkyung, Kim Sohye, Im Nayoung chưa đủ nỗ lực đâu các em   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. [+238, -20] Somi-ya ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+205, -14] Somi, Yoojung,  Chungha lố hết mình nhất  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+57, -5] Trong mấy hình thế này ai mà không làm mặt hề hết mức thì sẽ ăn gạch vỡ đầu, biết thế rồi mà có vài em vẫn không chịu tự làm xấu bản thân nhỉ   ㅋㅋ

5. [+48, -15] Kim Sohye có làm mặt xấu đâu cơ chứ ㅋㅋㅋ

6. [+37, -15] Nhóm gì kỳ lạ, #7 thì làm center, #1 với #2 thì đứng bên lề... thế thì vote làm mẹ gì?

7. [+24, -6] Somi với  Yoojung chơi đúng cách đấy ㅋㅋ

8. [+22, -5] Kim Sohye trông lạc quẻ thật nhỉ

9. [+18, -4] ㅋㅋㅋ Somi giúp hết mình quá mày ơi  ㅋㅋ tao phải ngồi một lúc mới tìm ra mày ^^

10. [+16, -5] Chẳng phải muốn ghi điểm với công chúng và fan thì phải làm mặt càng xấu càng tốt à? Có vài em vẫn chưa thủng điều đấy thì phải  ㅋㅋ

-
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment