Wednesday, May 18, 2016

Bài báo: EXID xác nhận comeback vào ngày 1/6, "Phong cách khác hoàn toàn với Up & Down và Ah Yeah"Nguồn: Mydaily - Naver

1. [+1,356, -83] Không biết lần này có được nghe một bài nhịp điệu trung bình như Every Night không? Nếu lại Ah Yeah với Up & Down tiếp thì hình tượng của nhóm sẽ bị gắn liền với phong cách đấy, không ổn đâu.

2. [+862, -59] Được một bài sôi động và một bài kiểu EVery Night thì sẽ tốt biết mấy

3. [+680, -56] Một bài nữa như 'Every Night' nhé ㅜㅜ

4. [+607, -50] Đang là mùa hè nên ra một bài như I Feel Good hay Who's That Girl là ổn đấy ㅠㅠㅠ Đến mẹ tôi còn hát theo Who's That Girl mỗi ngày cơ mà ㅋㅋㅋ I Feel Good mà nghe lúc đi chơi xa thì chuẩn khỏi chỉnh ㅋㅋㅋ

5. [+387, -50] Mùa hè mà, hẳn sẽ phải là một bài hát tươi sáng ㅎㅎ hóng quá

6. [+115, -20] Thích Every Night lắm, không biết phong cách lần này là gì nhỉ? ㅋㅋ

7. [+69, -7] Đúng là thích một bài như Every Night thật, nhưng đang mùa hè nên chắc sẽ là một bài bốc hơn như Up & Down và Ah Yeah thôi

8. [+80, -12] Bây giờ là tháng Sáu, trời càng ngày càng nóng hơn nên hẳn cũng lại là một bài nhạc dance tung xòe


-
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment