Monday, May 23, 2016

Bài báo: Crush giành chức quán quân cuộc thi Lơ Đễnh... "họ còn kiểm tra cả nhịp tim"

Nguồn: X Sports News - Naver  

1. [+11,093, -40] Cđgtn  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. [+8,535, -41] ㅋㅋㅋㅋ Nghe bảo trước khi đi thi ổng còn luyện tập ở nhà nữa cơ, đúng là có công mài sắt có ngày nên kim  ㅋㅋ

3. [+6,883, -60] Điên cmnr ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+6,061, -48] Daebak ㅋㅋㅋ  Biết là anh ấy sẽ đi thi nhưng nào ngờ lại thắng giải nhất luôn   ㅋㅋ

5. [+770, -2] Em thấy Crush hỏi là đăng ký thế nào, hóa ra đi thi thật hả    ㅋㅋㅋㅋ còn thắng nữa  ㅋㅋㅋ

6. [+515, -3] Ai mà ngờ thằng cha này lại là người chiến thắng  ㅋㅋㅋ

7. [+470, -7] ㅋㅋㅋ Nghe vụ này thấy ảnh dễ mến ghê  ㅋㅋㅋ

8. [+376, -2] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Ah nét cuốn hút của ổng đấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


-
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment