Friday, May 20, 2016

Bài báo: "Chúng tôi đẹp đôi ha?" Moretz ♥ Beckham hẹn hò lãng mạn


Nguồn: Dispatch - Nate


1. [+528, -28] Sao trông Moretz như ajumma vai u thịt bắp thế? Hồi ở Hàn trông cô bé đáng yêu vậy mà;;;

2. [+320, -7] Sống mà không phải lo chuyện tiền nong như hai đứa này thật sướng

3. [+296, -18] Chắc sống cả đời với bà mẹ đầu lâu xương sọ rồi nên muốn hẹn hò với ai đó màu mỡ hơn  

4. [+30, -2] Đang... mặc cđgt;

5. [+27, -0] Người thì đô mà mặt thì thon gọn...

6. [+19, -2]  Bờ vai ấy phải là của đội trưởng đội thể thao mới đúng

7. [+16, -3] Mập lên từ lúc nào vậy...

8. [+16, -2] Moretz càng ngày càng đô con  ㅋㅋㅋ

9. [+13, -1] Đúng là có tăng cân nhưng mấy nữa đóng phim lại giảm ngay ấy mà  

10. [+11, -0] Ngày xưa  Brooklyn mới là thằng bé  ㅋㅋ giờ lớn hết rồi


-
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment