Wednesday, April 20, 2016

Xports News - Naver: Vẻ gợi cảm và sang trọng hoàn hảo của SNSD Sooyoung

1. [+2,095, -123] Gầy quá....

2. [+1,889, -138] Bây giờ trông ra dáng người nổi tiếng hơn hồi mới ra mắt đấy

3. [+1,205, -98] Như cái que

4. [+1,076, -133] Sang thì có, chứ gợi cảm thì không chắc

5. [+803, -157] Chê người khác gầy gò thì dễ quá ha

6. [+87, -20] Cũng khó mà thấy chị này sexy được, gầy vđ như này mà

7. [+124, -33] Sooyoung nên làm người mẫu mới phải, chân dài ghê
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment