Sports Dong A - Naver: 'Lucky Romance', ảnh đen trắng bùng nổ tình ý của Hwang Jung Eum ♥ Ryu Junyeol

1. [+1,547, -86] Em yêu Thánh Claire.. ♡

2. [+1,417, -77] Marie Claire là chân ái. Họ lúc nào cũng làm ăn tử tế, siêu tử tế

3. [+1,256, -75] Aigoo-ya, mới sáng sớm ra mà, cảm ơn nhé ♡

4. [+1,184, -73] Quỳ Marie Claire luôn.. Hóng drama của đôi này quá

5. [+1,165, -106] Hul.. Quai hàm thế kia mới gọi quai hàm chứ

6. [+593, -32] Thần thái của Ryu Junyeol đúng tuyệt

7. [+574, -33] Ryu Junyeol sẹc xi thế ㅠㅠ Đẹp đôi đấy nhỉ, lót dép đợi phim

8. [+507, 23] Ná thở hà!!! Hoàn hảo để khởi đầu ngày mới!
_

Credit: kkuljaem

0 comments:

Post a Comment