Saturday, April 16, 2016

Pann: Vũ đạo solo của Irene trong bài hát mới của Red Velvet là hàng đạo nhái?

1. [+121, -0] Giống hệt nhau ㅋㅋ mẹ già Irene còn nhảy rất chú tâm mới hài ㅋㅋ

2. [+84, -0] Không khác một li ㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+78, -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+48, -0] Fan Red Velvet nhưng chỉ mong bài này là hát suông không nhảy nhót gì hết. Chả hợp tí nào...

5. [+41, -0] Chủ thớt còn kiểu nghiêm túc, chết cười ㅋㅋㅋ

6.[+40, -3] Irene ciu ghê ㅋㅋ Không phải kiểu cố rặn aegyo như mấy thần tượng nữ khác, mà là phong cách moe theo kiểu swag của mẹ Bae ㅋㅋㅋㅋ Bảo sao mọi người cứ phát cuồng nàng.

7. [+34, -0] Yêu cầu SM lên tiếng về vấn đề này ㅋㅋㅋ

8. [+31, -0] Chắc tại Irene lùn... Nhìn đần không thể tả ㅠㅠ vũ đạo xấu mà cũng đâu hợp với bài hát đâu.
_

Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment