Monday, April 4, 2016

Pann: Tuổi của các thành viên IOI


Somi (16)
9/3/2001Mina (18)
4/12/1999


Doyeon (18)
4/12/1999


Yoojung (18)
12/11/1999


Yeonjung (18)
3/8/1999


Sohye (18)
19/7/1999


Gyeolkyung (19)
16/12/1998


Chaeyeon (20)
1/12/1997


Sejung (21)
28/8/1996


Chungha (21)
9/2/1996


Nayoung (22)
8/12/1995


-

1. [+307, -35] Uầy Yeonjung mới chỉ 18 á? Tưởng ẻm 24 rồi cơ 

2. [+219, -11] Chắc Nayoung sẽ là leader. Khả năng lãnh đạo và độ tuổi đã khẳng định vị trí của cô ấy rồi.  

3. [+201, -1] Mina với Doyeon sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày luôn kìa  

4. [+69, -0] Visual bùng  nổ...   Somi, Doyeon, Chaeyeon, Gyeolkyung, Sejung... Ai sẽ là visual đây?

5. [+59, -4] Kyulkyung vẫn còn tuổi teen á? Mị cứ tưởng ẻm 20+ rồi cơ  

6. [+55, -1] Em đang rớt hàm vụ Yeonjung với Yoojung cùng tuổi

7. [+48, -6] 11 em chọi nhau chan chát. Khi một công ty lập nhóm thì họ phân chia các vị trí hát, visual, mọi thứ, nhưng đây là toàn bộ các thành viên nổi nhất của show nên chẳng thấy sự đồng đều gì cả.  

8. [+43, -9] Yeonjung trông già hơn tuổi nhiều

Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment