Friday, April 29, 2016

Pann: Nói đến giọng ca nam trong giới idol thì ai là đỉnh cao các mẹ nhỉ?
Em chọn
EXO- Chen
Bigbang - Daesung
BlockB - Taeil
B1a4- Sandeul

Còn ai nữa không?

Phản hồi bài viết: [+119][-42]====

1.[+229,-32] Block B - Taeil, B1A4- Sandeul, JYJ- Junsu, EXO- Chen, VIXX- Ken Leo, BTOB- Eunkwang  Hyunsik, Shinee, Yang Yoseob

2.[+168,-26]   Taeil, Junsu, Chen, Seo Eunkwang, Sandeul, Jonghyun, Taeyang!

3,[+147,-52]  Junsu, Sandeul, Seo Eunkwang, Jonghyun, Yoseob

4.[+78,-14]   Taeyang, Daesung, Junsu, Yoseob, Chen, Sandeul, Ken, Eunkwang!

5.[+74,-20]   JYJ, Taeyang, Sunggyu


-
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment