Sunday, April 17, 2016

Pann: Mấy anh này đáng phải làm diễn viên

Mặt này toàn là mặt diễn viên không nè


BTS JinWINNER JinwooInfinite HoyaEXO D.O.Big Bang T.O.PSHINee MinhoB2ST DoojoonVIXX HongbinJYJ Kim JaejoongSuju SiwonGOT7 JinyoungJYP Yoochun


Phản hồi bài viết: [+29][-1]

1. [+20, -1] Jinwoo ㅜㅜ Quay một bộ drama đi mà, YG có đang làm việc không vậy?2. [+15, -1] Em muốn xem diễn xuất của Jinwoo..♡3. [+15, -1] Chính con nhà bà xác...4. [+12, -1] Kim Jinu!!!!5. [+10, -0] Cảm ơn thớt6. [+7, -0] Kyungsoo à

_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment