Friday, April 8, 2016

Pann: Kể tên những thành viên kém nổi tiếng trong Produce 101 mà bạn cổ vũ


1. [+104, -2] Loen Park Soyeon! Cô bé có thể rảp, hát, nhảy. Soyeon từng hai lần làm leader và center, lần nào cô bé cũng dẫn dắt nhóm rất tốt. Có tài năng, có nhân cách, có tất cả như vậy mà ít được lên hình quá  ㅠㅠMong bé sớm debut dưới trướng Loen.2. [+90, -3] Park Soyeon, Lee Haein, Han Hyeri

3. [+62, -6] Ng Sze Kai là bias của tớ. Tớ thích cả Kim Seokyung nữa!

4. [+43, -3] Jeon Soyeon...  Bạn này vừa đáng yêu vừa giỏi. Thật sự mong bạn ấy được debut, thế quái nào lại rớt chứ  ㅠㅠ

5. [+28, -3] Jeon Soyeon và Lee Soohyun6. [+27, -2] Park Haeyoung ㅠㅠ  Đoạn dance break nhóm Into The New World đầu tiên ㅠㅠ

7. [+25, -1] Kim Sohee, Lee Haein, Soohyun, Hyeri, Cho Siyoon, Chaekyung, Seokyung. À mình cũng thích Siwon lắm.

8. [+23, -1] Ahn Yeseul.


Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment