Monday, April 4, 2016

Pann: Điều đàn ông phương Tây ghét nhất ở phụ nữ Hàn Quốc


 
 
Ở Phần Lan con trai không thích aegyo, quê tôi chẳng ai làm thế cả.
Họ sẽ nghĩ, không hiểu mấy người có chập mạch gì không khi làm thế?

Phản hồi bài viết:  [+201][-11]
  

====


1.[+214,-8] Thật chứ em mong mọi người đừng bắt con gái làm aegyo nữa  ㅎㅎ


2.[+203,-14] Họ làm aegyo để bắt chước các em bé, nhưng trông đần đéo tả. Nếu thông minh thì khác, họ cũng sẽ cư xử như một em bé, nhưng mà họ có thể khiến đàn ông thấy cô gái này cần mình. Tôi thấy đàn ông thích những em gái luôn muốn dựa dẫm vào mình hơn.
 
3.[+142,-61] Có vẻ các cô gái làm aegyo là vì đàn ông Hàn thích thế. Chứ không sao tự dưng xà nẹo xà nẹo  như thế làm gì.. 

4.[+66,-2] Tôi là người chẳng có aegyo gì nên ghét nhất lúc người ta yêu cầu tôi làm aegyo. Lúc tôi bảo mình không muốn làm thì họ nói tôi chẳng có gì hay cả, tôi chảnh abc xyz vân vân và mây mây... Thế thì đời này cứ FA mà sống vậy.

 Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment