Saturday, April 9, 2016

[Pann] Hình tượng bạn trai của Song Joongki
Đại úy của chúng em đã đến dùng bữa tối thịt nướng cùng đoàn làm phim...ㅠ_ㅠ
Sao mà ảnh đội mũ lưỡi trai nhìn thòng tim quá vậy?
Quá hot đi ㅠㅠㅠㅠㅠSong Joongki đang nổi vì hình tượng bạn trai của ảnh đó
Visual mật ngọt ㅠㅠㅠㅠ

Khuôn mặt anh ấy nhỏ lắm lắm ý ㅠㅠPhản hồi bài viết
[+117][-1]

1. [+41][-1] Song Joongki mặc gì cũng đẹp ấy nhở, và vì anh ấy là Song Joongki nên dù mặc gì thì cũng thành phong cách bạn trai hết á

2. [+37][-0] Không đâu cơ mà cứ có cảm giác anh ấy có phong thái cun ngầu của Yoon Shijin ý...

3. [+20][-2] Có ai biết cái mũ luỡi trai kia của hãng gì không? Làm ơn ai đó nói cho mị biết đi màㅠㅠ (Hình như là của hãng Liful)

4. [+8][-0] Soái quá!!!
http://goo.gl/7ZxGbz

-----
Credit: http://goo.gl/A68q21

No comments:

Post a Comment