Pann: Hãy chia sẻ một bí mật mà ngay cả đứa bạn thân cũng không biết
Phản hồi bài viết: [+175][-33]

====

1.[+595,-5] Mình phát ghen khi đứa bạn thân tỏ ra thân thiết với đứa khác. Như kiểu bị thiếu thốn sự quan tâm ấy.

2.[+589,-77] Mỗi lần thất bại, tôi rất ghét phải thấy cảnh bạn mình thành công

3.[+337,-15] Thích mấy thứ dâm dâm, mình tự xử nhiều lắm. Thỉnh thoảng còn muốn làm chuyện ấy nữa.  

4.[+127,-2] Muốn có một người coi mình là bạn thân. Chẳng biết sao nữa nhưng khi nói chuyện với bạn bè và thấy chúng nó nhắn tin cho nhau mình lại ganh tỵ, nhưng mình không thể hiện ra đâu. 

5.[+106,-3] Thật ra mình thấy mình đẹp;;;; đm  

6.[+106,-4] Muốn được giáo viên quý

7.[+105,-1] Sâu thẳm trong trái tim, tôi chỉ muốn chết đi

-
Credit: pann-choa 

0 comments:

Post a Comment