Friday, April 1, 2016

[Pann] Các cậu ơi, các cậu có thơm bố mình mỗi ngày không?


Thơm má kiểu trong ảnh ý

Nhà tớ bảo thủ cực luôn ㅡㅡ;

Phản hồi bài viết
[+247][-25

1. [+162][-1] Chs nhưng tui cứ bị ngại mỗi khi ở cạnh bố nên là tui không thể làm thế được.. Thậm chí tui còn chả hôn mẹ cơ, cơ mà nhà tui vẫn vui vẻ hòa thuận lắm chứ không ngượng ngùng gì đâu nhá..

2. [+110][-1] Tớ có thể làm điều đó

3. [+87][-2] Em ngừng làm vậy từ sau năm 4 tiểu học rồi cơ

4. [+68][-1] Bố mình vào ngó khi mình ngủ và hôn trán mình hoiㅋㅋ
-----
Credit: http://goo.gl/N3f0Gv

No comments:

Post a Comment