Wednesday, April 27, 2016

Pann: 19 tuổi, bo đì ngon mà chẳng dám đi bơi


Phản hồi bài viết: [+224][-9]

1. [+241, -2] ㅋ


2. [+163, -15] Trông cứ như kem Geobuki ấy (một loại chocolate rải trên kem của Hàn). Nhìn mà chỉ muốn lấy đôi kéo tùng xẻo

3. [+97, -12] Đậu má trông như sắp rụng ra được ấy (toát mồ hôi hột)

4. [+47, -2] Thay vì cái bóng đèn thì thím có thể lấy đôi ngọc châu của mình ra mà thề thốt

5. [+44, -0] Anh bạn phải mua ngay lấy một chiếc xu chiêng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ để mà còn mặc quần áo chứ

6. [+41, -0] Không chỉ ở bể bơi đâu mà mùa hè cậu còn chẳng mặc được áo phông cotton ấy chứ;

7. [+35, -1] Trong giây phút em đã cạn lời.._

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment