Monday, April 11, 2016

Osen - Naver: 'Running Man', Nam Tae Hyun đánh bại người máy.. hoàn thành nhiệm vụ khó khăn


1. [+647, -20] Nam Taehyun đỉnh nhất ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


2. [+495, -15] Đê pặc. Nam Taehyun làm giỏi lắm bbbb

3. [+503, -25] Vận động viên Namtae có khác, còn thứ gì chàng không làm được không?

4. [+449, -24] Cục cưng Taehyunnie~ nhìn nụ cười của ẻm kìa

5. [+408, -19] Biểu cảm gương mặt của thằng nhóc hài quá ㅋㅋㅋㅋㅌㅌㅋ

6. [+110, -1] Giỏi quá đi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ đã giỏi lại còn khôn lỏi

7. [+112, -3] Giỏi lắm Nam ạ

8. [+104, -1] Làm tốt lắm... Anh ấy hẳn phải giỏi thể thao. Biểu cảm mặt bao ciu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment