Friday, April 8, 2016

Naver: Xinh đẹp hơn hoa,vẻ ngoài trưởng thành không ngờ của Hyelim


Phản hồi bài viết: +127

=====

1. [+766,-71] Sao có thể đẹp tới nhường này?... Ngày xưa trông có được đến thế đâu 

2. [+604,-66] Xin hãy cho WG comeback ạ

3. [+426,-36] Thích bài của bạn này với Bernard Park

4. [+322,-29] Bài mới của bạn này ngọt như mật nên mình mê lắm  ㅋㅋ Hóng các đợt quảng bá của bản trong tương lai!

5. [+403,-83] Trông chẳng giống idol gì cả, giống nữ diễn viên hơn

6. [+90,-8] Trông như diễn viên Trung Quốc

7. [+94,-19] Hyelim xinh lên nhiều lắm! 

No comments:

Post a Comment