Thursday, April 14, 2016

[naver] 'Weekly Idol', Jackson, Dahyun và Jooheon trở thành MC cố định, 'Cảm ơn mọi người'


Phản hồi bài viết: +237


1. [+5721, -241] Cái đợt DoniConi BomiHooni là vui nhất...

2. [+5028, -232] Sao nhiều MC thế... chẳng có điểm nhấn gì sất..

3. [+4085, -202] Hồi Hyungdon, Defconn, Bomi với Ilhoon là hài nhất...

4. [+2905, -89] Nhớ Doni...

5. [2497, -206] Dạo này 'WI" nhạt toẹt

6. [+383, -31] Sao cho nhiều thế nhỉ?... Hông có vui... Khoảng trống Hyungdon để lại lớn quá..

7. [+346, -27] Chẳng phải thế là quá nhiều MC sao?
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment