Tuesday, April 5, 2016

[instiz] Thần tượng thích có mấy thứ xấu xí

T/N: 'xấu xí' ở đây không mang nghĩa kì thị. Nó nghĩa kiểu như là 'không thuận mắt' / kiểu hài hước


1. Quần xấu xí


2. Vali xấu xí

Vali BB-8 của Dongwoo

3. Balo xấu xí3.1. Balo Halloween

4. Gối ôm xấu xíPhản hồi bài viết: +51
- Quả gối ôm daebak ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- Cái gối ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- A ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ con quần ấn tượng quá ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Dongwooㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- ????? Không thể tin nổi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ trông cái vali như kiểu chuẩn bị chạy đi luôn được ý
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ôi bạn này ciu quá ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- Cái gối sợ vãi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

No comments:

Post a Comment