Tuesday, April 12, 2016

Instiz: Thái độ không ngờ của thần tượng nam ㄷㄷㄷㄷ

- Vừa dịu dàng vừa lễ độ ㅠㅠㅠ

- Jaehwan-ah...

- Chẳng mấy khi thấy thần tượng nam tháo nhẫn

- Yêu các anh lắm VIXX ơi ㅠㅠ

- Mấy cái con người tử tế này ♡

- Chu đáo ghê
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment