Sunday, April 3, 2016

Instiz: Số lượng CF của nhóm nữ năm 2016

1) Không tính CF cùng nhãn hàng
2) Không tính các chiến dịch, quảng cáo cộng đồng
3) Không tính CF nước ngoài
4) Tính cả CF cá nhân & cả nhóm
10) Sistar - 15 CFs


9) EXID - 17 CFs


8) 4Minute - 18 CFs


7) 2NE1 - 19 CFs


6) Apink - 20 CFs


5) AOA - 28 CFs


4) Wonder Girls - 32 CFs


3) Miss A - 41 CFs


2) Girl's Day - 46 CFs


1) Girls' Generation - 49 CFs


=- Uầy, Girl's Day nhiều dữ

- SNSD bá đạo thặc  ㅋㅋㅋㅋ Giường Ace, ramen, vân vân và mây mây 

- Nói thật thì quá nửa chỗ CF của miss A là của riêng Suzy 

- 2 năm rồi mà 2NE1 không comeback, nhớ các chế quá 

 - Hyeri đóng góp hơi nhiều cho số CF của Girl's Day   ㅋㅋ

-
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment