Thursday, April 7, 2016

Instiz: Red Velvet Joy, Yeri, IOI Kim Doyeon trông sẽ ra sao 10 năm nữa
Joy: 96er
Park Hana: 85er

Yeri: 99er
Cha Yeryun: 85er
Park Seyeong: 88er
Kim Doyeon: 99er
Lee El: 82er

Và cuối cùng,

Vừa nhìn hình này là em cười phá lên luôn.
Nếu các mẹ thấy so thế này hơi xấu tính thì bảo em nhé.

====

- Hul, Joy với Park Hana giống nhau thật đấy

- Hul cả ba đều giống

- Hình cuối  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Tại vì dáng môi của con bé rất đặc biệt ý.. Kim Doyeon là chân ái

- Không biết Joy với Yeri có giống không chứ hình cuối là y chang nè

- Sao mấy em này xinh dữ.....

- Hul  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ giống một cách kỳ lạ


Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment