Thursday, April 7, 2016

Instiz: Idol nữ từng để tóc ombre hồng
1. Red Velvet Yeri2. IOI Jung Chaeyeon


3. EXID Junghwa


4. Rainbow Jo Hyunyoung
5. SNSD Taeyeon


6. Nine Muses Hyemi


7. AOA Hyejung
8. SNSD Hyoyeon
Phản hồi bài viết: +7

====

- Trước khi click vào tui đã nghĩ sẽ có Chaeyeon-ie mà, y như rằng ㅠㅠㅠ

- Bé nào cũng xinh..ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ

- Hul, tóc Hyemi đẹp jjang luôn...

- Taeyeon ㅠㅠㅠ

- IOI Chaeyeonㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Shin Hyejung xinh nhứt ㅠㅠㅠㅠ Dongdong-ah ㅠㅠㅠㅠ

- Tưởng phải có Jia chứ?

- Biết là mình nhuộm chẳng được đẹp như người ta mà vẫn máu ý...

- Không có Bae Joohyun?

Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment