Friday, April 8, 2016

Ilgan Sports - Naver: [Độc quyền] Nana debut màn ảnh nhỏ với bộ phim The Good Wife, vai thư ký của Jeon Do Yeon1. [+883, -47] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. [+686, -62] Nana lại chuẩn bị đi phá hoại tiếp


3. [+450, -40] Xin người đừng

4. [+343, -33] Tình huống gì thế này??

5. [+82, -5]  Nhà nhà người người đi đóng phim 

6. [+92, -11] Giọng bà này bánh bèo thấy ớn

7. [+70, -4] Bản gốc có vai thư ký không? Có lẽ nào lại là vai Kalinda? 

8. [+71, -5] Thư ký của  Jeon Do Yeon?? Kể cả có không xuất hiện trong cùng khug hình thì cô nàng cũng đã làm người xem mất tập trung rồi, đây lại đóng vai thư ký suốt ngày đi kè kè Jeon Do Yeon nữa  ㅋㅋㅋㅋㅋ Bọn này điên rồi hả? Nghĩ sao cho cô ta đi đóng cặp với Jeon Do Yeon?

9. [+52, -1] Có phải vai Kalinda không?

10. [+43, -2] Thất bại


Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment