Sunday, April 10, 2016

Daum Cafe: Đây là Yoona? Hay là Krystal?

1.
2.3.Câu trả lời:

1. Yoona2. Krystal3. Yoona- Em tưởng tất cả đều là Yoona

- Câu trả lời của em là:  Krystal, Yoona, Yoona

- Hình đầu tiên làm em bối rối nhất

- Mình là nonfan mà còn đoán đúng cả 3 câu nè

- Hồi xưa có người bảo em chị gái của Krystal là thành viên Soshi, em cứ đinh ninh là Yoona cơ  

Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment