Sunday, April 24, 2016

Daum Cafe: Anh chị em trong nhà có thể làm thế này được không?

- Hình đầu thì ok. Hai hình sau xin miễn

- Không hình nào cả nhé. Kinh tởm 

- Anh chị em trong nhà mà cách nhau cỡ 10 tuổi thì chắc được

- Không đời nào. Em cũng yêu dongsaeng nhà mình nhưng không thể làm tới mức đó

- Nếu Lee Da Hae là nuna của tôi và chúng tôi cách biệt nhiều tuổi thì, ok chơi 

- Mới tưởng tượng thôi đã rùng cả mình
 

Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment