Sunday, April 17, 2016

Bài báo: “Oppa em sẽ đợi anh” tại sao fan Trung Quốc của Lee Min Ho lại cạo đầu?


Nguồn: TV Report - Nate
1, [+582, -17] Ờ thì cứ cố đấm ăn xôi đi, kiểu gì thì anh ấy cũng thuộc về người con gái khác thôi
2, [+367, -10] Tôi mà có fan thế này chắc tôi sợ chết khiếp
3, [+367, -13] Cạo đầu xong nhìn cô ấy như Gandhi ấy nhỉ (T/N: Gandhi - anh hùng dân tộc Ấn Độ, đọc thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi)
4, [+21, -0] Kyah, làm mình nhớ tới câu nói của Kim Dong Wan… người nổi tiếng sẽ không chịu trách nhiệm tương lai của các bạn.
5, [+17, -3] Thì ảnh vẫn là của Suzy thôi
6, [+14, -1] Chắc đến Lee Min Ho cũng phải sợ những fan cuồng thế này
7, [+14, -2] Lee Min Ho đâu phải chịu trách nhiệm đời của bạn… Sau này lớn lên thể nào cũng hối hận cho mà xem…
8, [+14, -4] Fan não tàn…
9, [+14, -4] Con ngu…
10, [+12, -0] Anh ấy mà đám cưới thì chắc mấy con fan kiểu này tự vẫn luôn quá
-Credit: http://bit.ly/1YACcz1

No comments:

Post a Comment