Wednesday, April 27, 2016

Bài báo: Luna, "Mọi người hiểu lầm rằng tôi đã hút mỡ vì tôi giảm 8kg... nhưng không phải vậy đâu"Nguồn: X Sports News - Nate

1. [+469, -10] Nhưng mặt thay đổi rồi...2. [+404, -6] Đùi này, chân này... làm thế quái nào mà giảm chân được thế? Làn ơn chia sẻ tí kinh nghiệm đi, mình tha thiết muốn biết..

3. [+352, -12] Mình cũng giảm cân nhưng mặt mình có thay đổi một cách vi diệu như chế ấy đâu

4. [+45, -1] Cơ mà đụng chạm gì đấy ở chân rồi còn gì

5. [+36, -1] Tôi có giảm cân cỡ nào cũng không giảm được các múi cơ, lạ thật đấy;;;

6. [+35, -2] Ngày xưa chân cơ bắp vãi, chỗ đấy sao giảm được nhỉ?

7. [+25, -2] Mũi khác ngày xưa rồi

8. [+24, -1] Điêu

9. [+24, -3] Tiêm carboxy mà nhỉ?

10. [+23, -1] Em này cũng tiêm gì vào đùi như Sulli đấy thôi?


-
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment